In Hộp giấy Bristol

hộp giấy Bristol

In Hộp giấy Bristol

  • là loại có bề mặt bóng, mịn, độ bám mực mức độ vừa phải.
  • Định lượng của giấy Bristol là 230 – 250g/ m2.
  • giấy Bristol thường được sử dụng làm cho các sản phẩm như mỹ phẩm, dược phẩm, xà bông,…

In Hộp Giấy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *