Bảng Giá In Danh Thiếp

Bảng Giá In Danh Thiếp

SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ  (VNĐ) THÀNH TIỀN (VNĐ)
1 Hộp 100.000đ/hộp 100.000đ
2 Hộp 75.000đ/hộp 150.000đ
3 Hộp 60.000đ/hộp 180.000đ
5 Hộp 24.000đ/hộp 120.000đ
10 Hộp 16.000đ/hộp 160.000đ
20 Hộp 15.500đ/hộp 310.000đ
100 Hộp 15.000đ/hộp 1.500.000đ
BẢNG GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ THIẾT KẾ TỪ 100.000Đ 

Bảng Giá In Danh Thiếp Giấy Mỹ Thuật

SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ  (VNĐ) THÀNH TIỀN (VNĐ)
1 Hộp 100.000đ/hộp 100.000đ
2 Hộp 75.000đ/hộp 150.000đ
3 Hộp 60.000đ/hộp 180.000đ
5 Hộp 24.000đ/hộp 120.000đ
10 Hộp 16.000đ/hộp 160.000đ
20 Hộp 15.500đ/hộp 310.000đ
100 Hộp 15.000đ/hộp 1.500.000đ
BẢNG GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ THIẾT KẾ TỪ 100.000Đ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.